Betaalbaar wonen blijft voor een ruime groep van mensen een struikelblok. In de provinciale LSO-werkgroep ‘Wonen in nesten’ bogen Limburgse OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen en welzijnsactoren zich de voorbije maanden over dit vraagstuk.

Het aanbod van betaalbare, kwalitatieve en (klein)schalige woonentiteiten moet dringend verhogen. De boeiende ‘krant’ die he hieronder kan downloaden, biedt je inkijk in een aantal feiten en tendensen op de woningmarkt die dit onderlijnen. Daartegenover plaatsen we concrete uitdagingen om vanuit een andere invalshoek oplossingen te realiseren. Oplossingen zijn effectief mogelijk als provinciale overheid, lokale besturen, bouwactoren en middelveldorganisaties krachten bundelen.

Aanvullend bij het krantje vind je ook de gemeentelijke fiches terug met specifiek cijfermateriaal over Gingelom, Nieuwerkerken en Sint-Truiden.

nst nieuws Wonen in Nesten