Huurders bij wie kan aangetoond worden dat één of meerdere gezinsleden zijn opgenomen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden ‘corona’) kunnen een huurherziening vragen , op basis van het inkomen van 1 maand. Het volstaat dat je aan cv Nieuw Sint-Truiden een attest van de RVA, uitbetalingsinstelling of werkgever overhandigt waaruit dit blijkt. We gaan vervolgens na of het huidige (gezamenlijke) inkomen 20% lager ligt dan het referentie-inkomen.

Bezorg ons zo snel mogelijk je attest via de post of e-mail, want de huurherziening gaat pas in op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin je het attest binnenbrengt. Voorbeeld: bezorg je ons het attest in april, dan gaat de huurherziening in vanaf mei.

De huurherziening blijft 6 maanden geldig. Na afloop van deze 6 maanden dien je een nieuw attest af te leveren waaruit blijkt dat je  situatie ongewijzigd is.

Deze regel wordt uitgebreid naar eenieder die aantoont dat zijn inkomen gedaald is als gevolg van de coronavirusmaatregelen (bv. ook personen met interimcontracten, freelancers,…).of als gevolg van ziekteverlof door het coronavirus. Deze maatregel treedt buiten werking bij het verstrijken van de laatste dag van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid zoals bepaald door de Vlaamse Regering.

 

 

 

nst nieuws Huurherziening voor huurders die financieel getroffen zijn door de coronacrisis