Ingevolge een open aanbesteding, die plaatsvond op 12 januari 2016, werd een nieuwe aannemer aangesteld voor het onderhoud van de groene zones in diverse wijken en rondom de wooncomplexen: bvba Tuinen Swerts uit Sint-Truiden.

Deze aannemer voerde zowel onderhoudswerken uit aan het privatief domein van de huisvestingsmaatschappij als aan delen van het openbaar domein van hetzij de stad Sint-Truiden, hetzij de gemeente Gingelom, dit al naargelang de ligging van de wijken uiteraard.

Spijtig genoeg ging deze aannemer einde 2016 in faling. Hierdoor werden er in de loop van 2016 een aantal onderhoudswerken niet uitgevoerd, zoals bvb de wintersnoeiwerken.

Ondertussen is er een nieuwe oproep gelanceerd naar geïnteresseerde aannemers en de opening van de open aanbesteding vond plaats op 7 februari 2017.

Op 1 april 2017 start de vzw Bewel (sociale werkplaats) uit Diepenbeek als nieuwe aannemer met deze onderhoudswerken. Wij hopen met deze nieuwe aannemer ook een nieuwe en vooral ‘goede’ start te kunnen maken.

nst nieuws Groenonderhoud: vzw BEWEL start als nieuwe aannemer op 1 april 2017