Prijs Inspirerend Sociaal Wonen 2015 voor Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren

Op 28 januari 2016 reikte de Vereniging voor Vlaamse Huisvestingsmaat-schappijen (VVH ) de “Prijs Inspirerend Sociaal Wonen 2015” uit. De prijs werd toegekend aan de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren (GMH) voor het project Residentie Gildenhuis. GMH ontwikkelde dit project samen met vzw Dekenale Werken, CM Waas en Dender, Assist Thuiszorg-winkels en ACV Waas en Dender.

Kernversterkend Inbreidingsgericht project
Met de “Prijs Inspirerend Sociaal Wonen” spreekt de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen haar erkenning uit voor een inspirerend project rond een specifiek thema. Het thema van 2015 was “Kernversterkend Inbreidingsgericht project met een externe partner”. VVH ging op zoek naar een project dat in samenwerking met een externe partner door inbreiding en/of herontwikkeling een belangrijke bijdrage levert aan de versterking van dorps- en stadskernen.

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren (GMH) sleepte de prijs in de wacht. Haar winnende project “Residentie Gildenhuis” werd gerealiseerd samen met de externe partners vzw Dekenale Werken, CM Waas en Dender, Assist Thuiszorgwinkels en ACV Waas en Dender.

Residentie Gildenhuis is een multifunctioneel gebouw in het centrum van Beveren met plaats voor kantoren, commerciële ruimten, vergaderruimten, 29 sociale huur- en koopappartementen en parkings. Het project werd door de jury unaniem voorgedragen vanwege de sterke kernversterkende functie en de combinatie van residentiële en andere voorzieningen (vergaderzalen voor lokale verenigingen, diensten, horeca, publieke parking,…). Ook de ontwikkeling van zowel sociale huurwoningen als private koopwoningen zonder noemenswaardig onderscheid in grootte, uitzicht,… is een inspirerend voorbeeld voor gemengde ontwikkelingen. Door de nabijheid van het centrum op wandelafstand en een goede toegankelijkheid speelt dit project ook in op de vergrijzing. Bijzondere aandacht bij de eerste toewijzing werd besteed aan de verhuis van eigen huurders naar een beter aangepaste woning. Ondanks de schaalgrootte is het project met respect voor de omgeving ingepast. Het ontwerp is evenwichtig en vormt door de kenmerkende balustrade met als accent een tekening van het oude gebouw, een karaktervol geheel.

Andere genomineerden

De raad van bestuur van VVH nomineerde uit 18 inzendingen, naast het winnende project, nog drie projecten voor de Prijs Inspirerend Sociaal Wonen 2015.

Project “Merellaan” in Ieper van Ons Onderdak met als externe partner vzw Den Ommeloop
Project “Tweemontstraat” in Antwerpen (Deurne) van Woonhaven Antwerpen met als externe partner Autonoom Gemeentebedrijf Kinderopvang (AG KOP)
Project “Wonen bij een school” in Gingelom van Nieuw Sint-Truiden met als externe partner de gemeente Gingelom

Externe jury
De externe jury bestond uit Bernard Hubeau (voorzitter van de Vlaamse Woonraad), Hubert Lyben (voormalig gedelegeerd bestuurder van de VMSW) en Pascal De Decker (socioloog, ruimtelijk planner en doctor in de politieke en sociale wetenschappen).

nst nieuws Genomineerd voor Prijs V.V.H. Inspirerend sociaal wonen 2015