Klachtenprocedure


Heb je een klacht over onze werking?

Hieronder vind je de volledige klachtenprocedure en een formulier dat je kan gebruiken om een klacht in te dienen.
Het ingevulde klachtenformulier kan je ook via mail indienen bij onze klachtenbehandelaar: info@nst.be

Je ontvangt een ontvangstbevestiging binnen de 10 dagen. De klacht wordt afgehandeld binnen de 45 dagen.

 Klachtenprocedure

 klachtenformulier

Over ons Klachtenprocedure