Projectnaam:

Sint-Truiden – grondige renovatie van 5 woningen 

Ligging project:

Sint-Truiden, Halmaalwijk – Halmaalweg 85-87-89-91  en Tramstraat 32

Omschrijving project:

Binnen de Halmaalwijk (bouwjaar 1953) dienen er nog 5 woongelegenheden (4 appartementen en 1 woning) volledig gerenoveerd te worden.

De woningen dienen tijdens deze werken door de huurders ontruimd te worden en er zullen dan ook telkens de nodige verhuisoperaties plaatsvinden.

Ontwerpteam:

Paternotte architecten bvba – Sint-Truiden

Veiligheidscoördinator:

MB Consult bvba – Bilzen

Status dossier:

 • Raming der werken: 460.000,00 euro (incl. BTW, erelonen, herzieningen, …)
 • Aanvangsdatum werken: medio 2019
 • vermoedelijke einddatum werken: begin 2020

 

Projectnaam:

Sint-Truiden – vervanging cv-stookolieketels door cv-aardgasketels

Ligging project:

Sint-Truiden, Galgestraat & Grote Vinnestraat

Omschrijving project:

Deze 8 eengezins-woningen worden momenteel nog verwarmd door middel van een centrale verwarming op basis van stookolie.

De 8 stookolie-ketels worden nu vervangen door condenserende aardgas-wandketels.

Ontwerpteam:

Studiebureel Heedfeld – Riemst

Veiligheidscoördinator:

niet van toepassing

Status dossier:

 • Raming der werken: 62.018,62 euro (excl. BTW, erelonen, herzieningen, …)
 • Aanvangsdatum werken: voorjaar 2019
 • vermoedelijke einddatum werken: zomer 20190

 

Projectnaam:

Sint-Truiden – grondige renovatie van 165 woningen 

Ligging project:

Sint-Truiden, wijk Grote Brede Akker (Zonnebloemlaan, Begoniastraat, Daliastraat, Gladioolstraat, Klaproosstraat, Irisstraat, Fresiastraat, Lupinestraat, Margrietstraat, Korenbloemstraat en Eglantierplein)

Omschrijving project:

De wijk Grote Brede Akker telt momenteel nog 165 woningen uit de bouwperiode 1970-72.

Gespreid over meerdere fases zal telkens een groep van een 30 à 40-tal woningen grondig gerenoveerd worden. De woningen dienen tijdens deze werken door de huurders ontruimd te worden en er zullen dan ook telkens de nodige verhuisoperaties plaatsvinden.

Op 15 juni 2018 werd tijdens een 2-de informatieronde in de zaal De Kajaan op Nieuw Sint-Truiden de nodige toelichting hierover verstrekt aan alle huurders.

Hieronder vind je de toelichtingen terug die tijdens deze infovergadering vertoond werden aan de aanwezigen.

 technische toelichting ontwerper

 toelichting huurders GBA met een definitieve verhuis

 toelichting huurders GBA met een tijdelijke verhuis

Ontwerpteam:

Quirynen Jacobs Architecten bvba – Genk

Veiligheidscoördinator:

MB Consult bvba – Bilzen

Status dossier:

 • Raming der werken: 21.320.000,00 euro (incl. BTW, erelonen, herzieningen, …)
 • Aanvangsdatum werken: medio 2019
 • vermoedelijke einddatum werken: einde 2021 – begin 2022

 

Projectnaam:

Sint-Truiden – nieuwbouwproject van 49 appartementen

Ligging project:

Sint-Truiden, hoek van de Dellingweidestraat & Jan Van Xantenlaan

Omschrijving project:

Op de hoek tussen de Dellingweidestraat en de Jan Van Xantenlaan te Sint-Truiden zal de huisvestingsmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden, samen met de cv Kleine Landeigendom, een gemengd sociaal huisvestingsproject realiseren.

De sociale huurwoongelegenheden worden gerealiseerd door cvba Nieuw Sint-Truiden en de koopwoongelegenheden door de cvba Kleine Landeigendom. Deze laatste staat ook in voor de verkoop van de koopwoongelegenheden. Meer info hierover kan je terugvinden op de website van de cvba Kleine Landeigendom.

Het project telt in totaal 49 wooneenheden, waarvan:

 • 24 huurappartementen met elk 2 slaapkamers
 • 19 koopappartementen elk met 2 slaapkamers
 • 6 eengezinswoningen (koopwoningen) elk met 3 slaapkamers

Daarbij zijn er ook 2 ondergrondse parkeergarages voor 49 wagens evenals 2 gemeenschappelijke ondergrondse fietsenbergingen. Bovengronds worden er ook nog 2 bezoekers-parkings aangelegd voor een 13-tal wagens.

Rondom de gebouwen wordt het geheel ingericht als een openbare parkzone.

Ontwerpteam:

WAW Architecten – Leuven (Eric Helsen & Dominique Plantefève Catryck)

Veiligheidscoördinator:

MB Consult bvba – Bilzen

Status dossier:

 • Raming der werken: 9.323.000,00 euro (incl. BTW, erelonen, herzieningen, …)
 • Aanvangsdatum werken: medio 2020

 


 

Projectnaam:

Nieuwerkerken – nieuwbouwproject van 17 appartementen

Ligging project:

Nieuwerkerken, hoek van de Vleminck- en de Kerkstraat

Omschrijving project:

Het project telt 12 wooneenheden, waarvan

 • 13 appartementen met elk 2 slaapkamers
 • 3 appartementen elk met 3 slaapkamers
 • 1 appartement met 1 slaapkamer

Elk appartement beschikt ook over een individuele berging in de kelder.

Daarbij is er ook een ondergrondse parkeergarage voor 17 wagens evenals een gemeenschappelijke fietsenberging bovengronds voorzien. Bovengronds wordt er ook nog een bezoekersparking aangelegd voor een 4-tal wagens.

Ontwerpteam:

Santermans – Cielen architecten bvba – Hasselt

Veiligheidscoördinator:

Studio Somers – Sint-Truiden

Status dossier:

 • Raming der werken: 3.010.000,00  euro (incl. BTW, erelonen, herzieningen, …)
 • Aanvangsdatum werken: najaar 2019

 


 

Projectnaam:

Gingelom – Steenberg – nieuwbouwproject van 12 woongelegenheden

Ligging project:

Gingelom, Steenberg (RUP Uitbreiding Dorpskouter – op een nieuw te realiseren weg)

Omschrijving project:

Het nieuwbouwcomplex is gelegen binnen het nieuw te ontwikkelen RUP Dorpskouter Uitbreiding en situeert zich rond de toegangsweg en een centraal plein.

Het project telt 12 wooneenheden, waarvan

 • 5 gelijkvloerse appartementen met elk 2 slaapkamers
 • 5 appartementen op de verdieping, eveneens elk met 2 slaapkamers
 • 2 woningen met 2 slaapkamers

Daarbij is er ook een ondergrondse parkeergarage voor 10 wagens evenals een gemeenschappelijke fietsenberging bovengronds voorzien.

Ontwerpteam:

Egide Meertens architecten bvba – Riemst

Veiligheidscoördinator:

MB Consult bvba – Bilzen

Status dossier:

 • Raming der werken: 2.118.000,00  euro (incl. BTW, erelonen, herzieningen, …)
 • Aanvangsdatum werken: najaar 2019

 

Onze projecten Geplande projecten