Verschillende categorieën van huurders

Voor de personen die op 1 januari 2020 een sociale woning bewonen, geldt de volgende regeling:

HUURDER

De referentiehuurder en de persoon die met hem gehuwd is of wettelijk samenwoont en de sociale woning mee bewoont is huurder.

FEITELIJKE PARTNER

De feitelijke partner van de referentiehuurder die de sociale woning mee bewoont is huurder op voorwaarde dat deze persoon bij aanvang reeds de sociale woning mee bewoonde, of na aanvang van de huurovereenkomst mee introk en reeds minimaal één jaar samenwoont met de referentiehuurder.

BIJWONER

Alle andere personen, met inbegrip van de feitelijke partner die nog geen jaar feitelijk samenwoont met de referentiehuurder, worden beschouwd als bijwoner.

Let op:  Een bijwoner heeft geen woonrecht. Dit betekent dat een bijwoner de woning moet verlaten als de laatste huurder overlijdt of de woning verlaat. De huurovereenkomst wordt dan van rechtswege ontbonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik huur Verschillende categorieën van huurders