Op 23 en 24 april 2019 werd een eerste actualisatieformulier opgestuurd naar alle kandidaat-huurders, die ingeschreven zijn vóór 31/12/2017.

Als de kandidaat-huurder ingeschreven wilde blijven voor een sociale woning, diende hij/zij het actualisatieformulier vóór 31/05/2019 ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen.

De kandidaat-huurders die niet gereageerd hebben op ons 1ste schrijven hebben op 04/06/2019 een herinneringsbrief ontvangen. Zij krijgen nogmaals 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de postdatum van deze brief, de tijd om hun dossier te actualiseren.

Indien zij niet (tijdig) reageren zullen deze kandidaat-huurders geschrapt worden van de wachtlijst.

Wat moet de kandidaat-huurder doen om ingeschreven te blijven?

De kandidaat-huurder dient het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling na te kijken en eventuele wijzigingen in het dossier te vermelden. Indien van toepassing moeten ze de gevraagde documenten bijvoegen.

Het ingevuld en ondertekend actualisatieformulier moet terugbezorgd worden aan onze diensten vóór 19/06/2019.

Indien ze hun keuzes wil aanpassen of indien de gezinssamenstelling gewijzigd is dient de kandidaat-huurder persoonlijk langs te komen op de dienst kandidaat-huurders om een nieuw keuzeformulier in te vullen. Dit keuzeformulier kan je ook hier raadplegen.

Als de kandidaat-huurder niet langer kandidaat wil blijven, dan dient hij/zij het formulier ‘verklaring tot schrapping’ (pagina 3 van het actualisatieformulier) ondertekend aan ons terug te bezorgen.

Als er nog vragen zijn bij het invullen van het actualisatieformulier kan u ons telefonisch bereiken op het nummer 011/68.33.79 of via e-mail: info@nst.be. Kandidaat-huurders kunnen ook altijd terecht bij één van onze medewerkers tijdens de openingsuren (ma-vrij: 08u30 – 11u30 en di: 14u30 – 17u30).

nst nieuws Actualisatie 2019: HERINNERING