De winter is er ! 

 De winter staat voor de deur; het ogenblik is aangebroken om maatregelen te nemen tegen sneeuw en ijzel.

 Bij sneeuwval of ijzelvorming is de huurder verplicht voor zijn woning of het appartementsgebouw een doorgang voor voetgangers schoon te vegen en te zorgen dat de nodige maatregelen genomen zijn om gladheid te vermijden.

Let op: bij het ruimen van sneeuw en ijs moeten de afvoergoten en –roosters vrijgelaten worden.

Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en de bushaltes moet de rand van het voetpad vrijgehouden worden.

Deze verplichting is ten laste van alle bewoners van het gebouw.

Denk ook eens aan je buren, die misschien te oud of ziek zijn om nog zelf het voetpad sneeuwvrij te kunnen maken.

 

Een helpende hand zal alleen maar de onderlinge vrienschapsband verstevigen.

 

 

Vergeet ook niet alle waterleidingen, die eventueleel kunnen bevriezen, goed te isoleren.