Sitemap Contact
Error showing flash-object.
Sitemap Contact
zoeken

Onze kantoren zullen GESLOTEN zijn op

vrijdag 21 juli 2017

Hartelijk welkom op onze website.

Nieuw Sint-Truiden is een sociale huisvestingsmaatschappij in Zuid-Limburg en zij beheert circa 1500 huurwoningen in deze regio.

Haar werkgebied strekt zich uit over drie gemeenten: Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken.

 Onze website richt zich niet alleen tot huurders of kandidaat-huurders, maar ook tot sociale actoren en beleidsinstellingen.

Op deze website vind je een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent sociale huisvesting.

Heb je na het raadplegen van onze website toch nog een vraag, dan kan je ze hieronder stellen.

     

Je krijgt van ons zo snel mogelijk reactie.

Het team van Nieuw Sint-Truiden staat voor je klaar.


 

 

Nieuws 

enlightened06.07.2017          Actualisering kandidatenregister 2017 - Herinnering

Op 29/05/2017 werd een eerste actualisatieformulier opgestuurd naar alle kandidaat-huurders, die ingeschreven zijn vóór 31/12/2015.

Alle kandidaat-huurders die niet gereageerd hebben op deze brief, hebben deze week een herinneringsbrief ontvangen (postdatum 06/07/2017).

Indien je kandidaat wil blijven voor een sociale woning, dien je het actualisatieformulier binnen de 15 kalenderdagen, te rekenenen vanaf de postdatum van de brief, ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen.

Je dient jouw gezinsinkomen en gezinssamenstelling na te kijken en eventuele wijzigingen in jouw dossier te vermelden. Gelieve, indien van toepassing, de gevraagde documenten bij te voegen.

Indien je jouw keuzes wil aanpassen of indien jouw gezinssamenstelling gewijzigd is, dien je persoonlijk langs te komen op de dienst kandidaat-huurders om een nieuw keuzeformulier in te vullen.

Wil je niet langer kandidaat blijven, dan dien je het formulier 'verklaring tot schrapping' (pagina 3 van het actualisatieformulier) ondertekend aan ons terug te bezorgen.

Indien je niet reageert op deze herinneringsbrief vóór 20/07/2017, zal je definitief geschrapt worden als kandidaat-huurder.

Als je nog vragen heeft bij het invullen van het actualisatieformulier kan je ons telefonisch bereiken op het nummer 011/71.75.44 of via e-mail: info@nst.be. Je kan ook altijd terecht bij één van onze medewerkers tijdens de openingsuren (ma-vrij: 08u30 - 11u30 en di: 14u30 - 17u30).

26 juni 2017 - Open deur dag wooncomplex Ursulinenstraat Sint-Truiden 

Op maandag 26 juni 2017 vond er van 17 tot 19 uur een open-deur dag plaats waarbij de buren en omwonenden en andere genodigden een kijkje achter de schermen konden  nemen van dit project van 37 appartementen.

Ook hier was het de bedoeling om deze open-deur dag te gebruiken als een kennismakingsmoment tussen enerzijds de nieuwe huurders en anderzijds de buurtbewoners van het project

Een 250-tal bezoekers tekenden present op deze open-deur dag.

 

Enkele kerncijfers voor dit project

 • Archeologische prospectie en archeologische opgravingen vonden plaats in 2014 en 2015. Op deze site werden evenwel geen noemenswaardige vondsten ontdekt.
 • Totale kostprijs archeologisch onderzoek: ca 30.000,- euro
 • Het bouwproject zelf (37 woongelegenheden) werd opgestart op 27 april 2015 en worden volgende maand beëindigd. Totale kostprijs inclusief grond: ca 9.000.000,- euro
 • Het bouwproject omvat ook de aanleg van een nieuw binnenplein langs waar de verschillende traphallen ontsloten kunnen worden.
 • Het project omvat:
  • 6 appartement met 3 slaapkamers
  • 27 appartementen  met 2 slaapkamers
  • 4 appartementen met 4 slaapkamers
  • Ondergrondse  parking
  • Binnenplein

Van het oudste deel van de gebouwen werden de buitengevels bewaard, maar werd binnenin alles volledig vernieuwd.

          De helft van deze appartementen worden prioritair toegewezen aan ouderen (+ 65 jaar)

De woongelegenheden zijn allen verhuurd vanaf 1 juli 2017.

 

enkele sfeerbeelden bij de open-deur dag 

Nieuws: Open deur dag in Brustem, Kapelhof 22 mei 2017

Op maandag 22 mei 2017 werd een open deur dag georganiseerd waarbij een 6-tal van de 22 nieuwe woningen in Brustem vrij bezocht konden worden.

Naast alle huurders, werden ook de inwoners van het centrum van Brustem hiervoor uitgenodigd.

Het initiaitief kon op een ruime belangstelling rekenen. Meer dan 200 bezoekers tekenden present.

Naast een bezoekje aan de kijkwoningen, konden zij nadien in de ondergrondse parking ook de archeologische vondsten bewonderen, die voorafgaand aan de bouwwerken opgegraven werden.

Met een gratis drankje en frietje werd tot slot de kans gegeven om contacten te leggen tussen de nieuwe bewoners en buren.

Vanaf 23 mei kunnen de 22 nieuwe huurders hun sleutels in ontvangst nemen en de woningen betrekken.

22 mei 2017 - enkele sfeerbeelden


Recente wijzigingen aan het Sociaal Huurbesluit 

Recente wijzigingen in het Sociale Huurbesluit

 

Nieuwe wetgeving sociale huur

Sinds 1 maart 2017 zijn er nieuwe regels als je een sociale huurwoning huurt. We sommen hieronder de belangrijkste veranderingen op.

 

Tijdelijke huurcontracten

Nieuwe huurders vanaf 1 maart 2017 krijgen een huurcontract van 9 jaar. Na 9 jaar kijkt cvba Nieuw Sint-Truiden of je aan twee voorwaarden voldoet. Je inkomen mag dan niet te hoog zijn en je woning niet te groot. Anders kunnen we je huurovereenkomst stoppen.

 

Dit geldt alleen voor nieuwe contracten sinds 1 maart 2017. Heb je al een contract van onbepaalde duur? Dan blijft dit zo, ook als je verhuist naar een andere sociale woning van cvba Nieuw Sint-Truiden.

 

Strengere regels rond eigendom

Je mag helemaal geen woning of bouwgrond meer bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent eigendom bezit, mag dit niet. Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

 

Ben je huurder en heb je eigendom? Dan ben je verplicht om cvba Nieuw Sint-Truiden te informeren en alles te verkopen. Verkopen kan tot 28 februari 2018. Doe je dit niet? Dan kan cvba Nieuw Sint-Truiden je huurovereenkomst stopzetten.

 

Een te grote woning (onderbezetting)

Je mag niet te groot wonen. Je mag maar één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. Voorbeelden:

 • Ben je alleen? Dan mag je maximaal twee slaapkamers hebben.
 • Ben je een koppel? Dan mag je maximaal drie slaapkamers hebben.

 

Maar, heb je twee of meer slaapkamers extra? Dan woon je te groot of ‘onderbezet’. cvba Nieuw Sint-Truiden zal je vragen om te verhuizen naar een andere, kleinere woning. Deze woning ligt altijd maximaal 5 kilometer verder en je betaalt maximaal evenveel of minder dan nu.

 

Je krijgt twee keer zo’n aanbod. Weiger je twee keer? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen. Je betaalt dan 30 euro/maand (bedrag in 2017) voor een slaapkamer te veel. Dit betaal je extra bij je maandelijkse huurprijs en kosten.

 

De onderbezettingsvergoeding geldt niet als je huurt sinds 1 maart 2017. cvba Nieuw Sint-Truiden zegt dan de huurovereenkomst op als je twee keer een aanbod weigert.

 

Minder administratie voor kinderen

Wordt één van je kinderen 18 jaar? Dan moeten ze de huurovereenkomst niet meer ondertekenen.

 

Maatregelen tegen bijwoonst (domiciliefraude)

Je moet cvba Nieuw Sint-Truiden altijd informeren als er iemand bij je komt wonen. Zelfs als dit maar voor een tijdje is, moet je dit laten weten. Doe je dit niet, dan kan cvba Nieuw Sint-Truiden nu een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet meer bij je woont.


Nieuws:  Groenonderhoud: vzw BEWEL start als nieuwe aannemer op 1 april 2017

Ingevolge een open aanbesteding, die plaatsvond op 12 januari 2016, werd een nieuwe aannemer aangesteld voor het onderhoud van de groene zones in diverse wijken en rondom de wooncomplexen: bvba Tuinen Swerts uit Sint-Truiden.

Deze aannemer voerde zowel onderhoudswerken uit aan het privatief domein van de huisvestingsmaatschappij als aan delen van het openbaar domein van hetzij de stad Sint-Truiden, hetzij de gemeente Gingelom, dit al naargelang de ligging van de wijken uiteraard.

Spijtig genoeg ging deze aannemer einde 2016 in faling. Hierdoor werden er in de loop van 2016 een aantal onderhoudswerken niet uitgevoerd, zoals bvb de wintersnoeiwerken.

Ondertussen is er een nieuwe oproep gelanceerd naar geïnteresseerde aannemers en de opening van de open aanbesteding vond plaats op 7 februari 2017.

Op 1 april 2017 start de vzw Bewel (sociale werkplaats) uit Diepenbeek als nieuwe aannemer met deze onderhoudswerken. Wij hopen met deze nieuwe aannemer ook een nieuwe en vooral 'goede' start te kunnen maken.


Je plaats op de wachtlijst als kandidaat-huurder opvolgen 

Deze functionaliteit is voorlopig niet meer beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een nieuwe module.

Bijgevolg kan u momenteel ook geen informatie betreffende de wachtlijst bekomen bij de dienst kandidaat-huurders.

 


Nieuws:  Onderhoud gemeenschappelijke delen diverse wooncomplexen

Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen in diverse (grotere) wooncomplexen werd opnieuw aanbesteed.

Op 20 oktober 2016 werden deze werken toegwezen aan:

- vzw De Ploeg uit Sint-Truiden, dit voor het onderhoud van de traphallen en andere gemeenschappelijke lokalen

- nv Iris Cleaning Services uit Lummen voor het kuisen van grotere glaspartijen in enkele wooncomplexen.

Op 1 december 2016 namen beide onderhoudscontracten een aanvang en dit met een looptijd van 2 jaar.